Tampere

2011-2015

20 700 kem2

NCC Rakennus Oy, Asuminen Sisä-Suomi

Toteutettu

Kaavamuutos