Tampere

2017

2 500 kem2

Gradina Oy

Käsittely kesken

Kaavamuutos