Tampere

2017

4 800 kem2

Gradina Oy

Käsittely kesken

Kaavamuutos