Lielahtikeskus
Tampereen Lucques

LISÄARVOA LUOVALLA SUUNNITTELULLA

ADDED VALUE WITH CREATIVE DESIGN

Jokiniemi

IHMISTÄ KUNNIOITTAVAA YMPÄRISTÖÄ

AN ENVIRONMENT THAT RESPECTS PEOPLE

Aunelan kirjasto ja nuorisotalo

ASIAKASLÄHTÖISTÄ SUUNNITTELUA

CUSTOMER-ORIENTED DESIGN

Valkoinen tila

RAKENNUSSUUNNITTELU

BUILDING PLANNING

Aulatila

HYVÄN RAKENTAMISEN PALKINTO TAMPERE 2015

GOOD BUILDING REWARD TAMPERE 2015

Hämeenlinnan pääkirjasto

KORJAUSSUUNNITTELU

REPAIR PLANNING

Lielahti asuinkortteli

HANKEKEHITYS

PROJECT DEVELOPMENT

Loiskekuja

ASUNTOSUUNNITTELU

HOUSING PLANNING

Sipoon Loiste ja Välke

YMPÄRISTÖÄ KUNNIOITTAEN

RESPECTING THE ENVIRONMENT

Raudikkokuja

VALOISIA ASUNTOJA

BRIGHT APARTMENTS

Milavida

HYVÄN RAKENTAMISEN PALKINTO TAMPERE 2015

GOOD BUILDING REWARD TAMPERE 2015

Messukylänkatu

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

URBAN PLANNING

Tampereen Leccino
Puustellinmetsä
16
Mallinnuskuva
Kivistö
Lielahtikeskuksen sisäpiha

HYVÄN RAKENTAMISEN KUNNIAMAININTA TAMPERE 2014

GOOD BUILDING HONORABLE MENTION TAMPERE 2014

Kivistö
Aunelan kirjasto ja nuorisotalo sisältä
Aunelan kirjaston kiipeilyseinä
Kivistö asuinkerrostalo
Lucques kerrostalo